Hizmetlerimiz

Muhasebe, Mali Müşavirlik ve Raporlama Hizmetleri

 • Mali ve vergisel konularda danışmanlık verilmesi
 • Muhasebe kayıtlarının tutulması
 • Tüm vergi ve yasal beyannamelerin verilmesi
 • Şirket ihtiyaçları ve sektöre uygun hazırlanmış özel amaçlı kurucu ve yönetici raporlarının hazırlanması
 • Tüm yabancı dillerde finansal tabloların sunulması
 • Grup içi ve uluslararası raporların hazırlanması
 • Şirket içi muhasebe ve kontrol sisteminin kurulması

Sosyal Güvenlik, Bordro ve Teşvik Hizmetleri

 • Personel bordrolarının hazırlanması
 • SGK aylık bildirimlerinin yapılması
 • İşyeri açılış, işe giriş, işten çıkış, izin, rapor ve diğer bildirimlerin yapılması
 • Kıdem, ihbar ve diğer hakların hesaplanması
 • İzin, fazla mesai ve diğer yan hakların hesaplanması
 • Ar-Ge sosyal güvenlik ve vergi teşviklerinin hesaplanması
 • SGK ve İşkur teşviklerinin hesaplanması ve takibi

Vergi Danışmanlık ve Tam Tasdik Hizmetleri

 • Vergi planlamasının yapılması
 • Yasal kayıtların, kanuni defterlerin ve mali tabloların denetimi
 • Yasal beyannamelerin denetimi
 • Denetimler sırasında ortaya çıkan bulguların düzeltilmesi
 • Vergi ve diğer kanunlarda yer alan istisna, indirim ve teşvik kalemlerinin analizi
 • Transfer fiyatlandırması çalışmalarının yapılması
 • Tam tasdik denetim hizmeti ve raporlaması

Vergi İnceleme ve Vergi İhtilaf Danışmanlığı

 • Vergi incelemesi sürecinin planlanması ve yürütülmesine yönelik inceleme danışmanlığı verilmesi
 • İnceleme, vergi inceleme tutanağı ve Rapor Değerlendirme Komisyonu dinlenme görüşmelerine iştirak edilmesi
 • Yasal beyannamelerin denetimi
 • Uzlaşma komisyonu görüşmelerine iştirak edilmesi, idari ve adli yargı nezdinde vergi ihtilafları ve vergi davalarına yönelik danışmanlık verilmesi

Denetim, Revizyon Durum Tespit (Due Diligence) Hizmetleri

 • Geçmişe dönük finansal ve vergisel revizyon ve raporlama hizmetleri
 • Özel amaçlı denetim ve raporlama hizmetleri
 • Finansal ve vergisel durum tespit (Due Diligence) raporlaması
 • Şirket birleşme, devir, bölünme, satın alma ve yatırım süreçlerinde finansal ve vergisel danışmanlık hizmetleri

AR-GE, Teknokent Teşvik Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

 • Vergi kanunlarında yer alan Ar-Ge teşviklerine yönelik danışmanlık verilmesi
 • 5746 ve 4691 sayılı kanunlar kapsamında hibe, destek, istisna ve teşviklere yönelik danışmanlık verilmesi
 • Hibe, destek, istisna ve teşviklerin uygulanabilirliğine yönelik denetim hizmetleri
 • Hibe, destek ve teşviklere ilişkin mali raporların hazırlanması

Şirket Kuruluşu ve Tescil İşlemleri

 • Şirket türleri, ortaklık yapıları ve ticari işlemler ile ilgili danışmanlık hizmetleri
 • Şirket kuruluş işlemleri
 • Genel kurul destek hizmetleri
 • Tür değişikliği hizmetleri
 • Ana sözleşme değişikliği ve diğer tescil işlemleri

Uluslararası Vergi ve Yatırım Danışmanlığı

 • Uluslararası vergi danışmalığı
 • Şirket yapısı ve yurtdışı planları doğrultusunda uluslararası yapılanmanın planlanması
 • İlgili ülkelerdeki hizmet sağlayıcılar ile ilişki ve süreçlerin yürütülmesi